To pierwszy artykuł, który piszę spontaniczne. Jak jest, każdy widzi. Co będzie dalej, nie wie nikt. Dlatego w dzisiejszym artykule pokażę Ci krok po kroku, jak skorzystać z tarczy antykryzysowej, a dokładnie, jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online, czyli w PUE. Uwaga! Część artykułu została zaktualizowana w listopadzie 2020 roku, w związku z wprowadzeniem kolejno: Tarczy antykryzysowej 5.00 oraz Tarczy antykryzysowej 6.00, czyli tzw. Branżowej tarczy antykryzysowej.  

Tarcza antykryzysowa 6.00 Aktualizacja [29.11.2020]

Jakie branże będą mogły skorzystać z Tarczy antykryzysowej 6.00?

W listopadzie że zwolnienia z obowiązku opłacenia składek ZUS będą mogły skorzystać właściciele firm z branży gastronomicznej, odzieżowej, sportowej oraz rozrywkowej. Dodatkowo, — świadczenie postojowe czy pożyczka 5000 zł. Są to więc rozwiązania znane z poprzednich miesięcy. 

Tarcza branżowa — dla kogo

Tarcza branżowa ZUS: O zwolnienie ze składek na ZUS mogą ubiegać się przedsiębiorcy z następującym PKD:

 • 56.10.A (restauracje) 
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) 
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) 
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) 
 • 59.11.Z (produkcja filmów)
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) 
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) 
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, np. trenerzy personalni) 
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) 
 • 86.90.D (działalność paramedyczna) 
 • 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) 
 • 90.02.Z (wspomaganie przedstawień) 
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) 
 • 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej)
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) 
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) 
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek) 
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana) 
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) 
 • 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej)
 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) 
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) 
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach) 
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) .

Branżowa tarcza postojowe — dla kogo 

Branżowa tarcza dla kogo: Warunkiem uzyskania jednorazowego świadczenia postojowego jest odpowiednie PKD oraz spadek obrotów o co najmniej 40% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku (październik lub listopad 2019). A to oznacza, że przedsiębiorca musi prowadzić działalność na dzień 30 września i mieć firmę od minimum roku. Na tę chwilę, z pomocy nie skorzystają zatem młodzi przedsiębiorcy, którzy założyli działalność w grudniu ubiegłego roku albo już w 2020 roku. 

Branżowa tarcza Postojowe

  Branżowa tarcza PKD: O świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 6.00, będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z następującym PKD:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) 
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) 
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) 
 • 56.10.A (restauracje) 
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) 
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) 
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) 
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) 
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) 
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa) 
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) 
 • 86.90.D (działalność paramedyczna) 
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) 
 • 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej) 
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) 
 • 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej). 

  Tarcza branżowa wniosek

  Wniosek  o zwolnienie ze składek ZUS można składać do 31 grudnia 2020 roku. Uwaga! Do wniosku należy dołączyć deklarację rozliczeniową za listopad. Na tę chwilę, wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, tzn. przez E-PUE.

Tarcza antykryzysowa 5.00 dla kogo

Od 15 października z  pomocy w ramach Tarczy antykryzysowej 5.00 mogą skorzystać firmy z branży turystycznej, estradowej i wystawowej.  Wsparcie to obejmuje zwolnienie z opłacania składek ZUS, świadczenie postojowe oraz dodatkowe świadczenie postojowe.

Tarcza antykryzysowa 5.00 ZUS 

Zwolnienie z ZUS obejmuje firmy z sektora: turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw.

Tarcza antykryzysowa 5.00 Postojowe

O świadczenie postojowe mogą ubiegać się przewodnicy turystyczni, piloci wycieczek, agenci turystyczni (PKD 79.11.A i 79.90.A).  Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom, którzy zajmują się, np. 

 • prowadzeniem  salonów gier, dyskotek czy escape roomów
 • przewozem wycieczkowym, turystycznym 
 • występami w przedstawieniach.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie ZUS-u.

Kto może ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS —  Tarcza Antykryzysowa 1.00

O zwolnienie ze składek ZUS mogą się ubiegać osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i otworzyły ją przed 1 lutego 2020 roku. Istotnym kryterium jest wysokość przychodów w pierwszym miesiącu, w którym chcesz być zwolniony z opłacania składek. Nie mogą one przekroczyć 300% prognozowanego średniego wynagrodzenia brutto w bieżącym roku. Oznacza to, że Twój maksymalny miesięczny przychód musi zamknąć się  w 15681 zł brutto. Uwaga! Kiedy piszę ten artykuł, sejm pracuje nad rozszerzeniem pomocy dla większej liczby firm. O zwolnienie z 50%  składki będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników.

Do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS? Ostateczny termin upływa 30 czerwca.

Aktualizacja [19.05.2020] —  Tarcza antykryzysowa 3.00

1. Ze zwolnienia, ze składek mogą teraz skorzystać przedsiębiorcy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł.

2. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1.04.2020 r.

3. Ze zwolnienia z ZUS mogą skorzystać już przedsiębiorcy z Ulgą na start (tylko za kwiecień i maj, jeśli składka za kwiecień została opłacona, można złożyć wniosek o jej zwrot).

nowy wzór wniosku o zwolnienie ze składek ZUS

Aktualizacja [20.04.2020] —  Tarcza Antykryzysowa 2.00

1. Zwolnienie z połowy ZUS dla firm zatrudniających 10-49 pracowników.

2. Mikropożyczki 5 000 zł dostępne dla samozatrudnionych, które mają być umorzone, jeśli utrzymana zostanie działalność przez 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki.

3. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych wydłuża się z 1 do 3 miesięcy.

4. Zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj firm, bez względu na wysokość przychodów.

5. Objęcie świadczeniami firm powstałych po 1.02.2020 a przed 1.04.2020;

6. Niezapłacone składki ZUS i umorzone pożyczki nie będą traktowane jako przychód podlegający pod PIT.

7. Utrzymanie zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy zajmują się dziećmi do lat 8 (limit wieku miał być podwyższony do 12 lat).

Tutaj znajdziesz treść ustawy.

Zobacz również: Bezzwrotna pożyczka 5000 zł – pytania i odpowiedzi 

Aktualizacja [10.05.2020] —  Tarcza antykryzysowa 3.00 a Ulga na start

Tarcza antykryzysowa 3.00 miała włączyć przedsiębiorców z tzw. Ulgą na start do grona beneficjentów.  Z racji tego, że jutro upływa termin opłacenia składki, zajrzałam na stronę ZUS-u, chociaż premier Morawiecki zapewniał, że  tym razem Ulga na Start została uwzględniona. Jakie było  zatem moje zdziwienie, kiedy przeczytałam najnowszy komunikat na stronie ZUS-u( z datą 10.05), że Ulga na start nadal wyklucza ze zwolnienia ze składki ZUS.

Źródło:https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Tarcza antykryzysowa a ulga na start i mały ZUS — Tarcza antykryzysowa 3.00 [Aktualizacja 29.04]

Wraz z pojawieniem się Tarczy Antykryzysowej 3.00, zwolnienie ze składek ZUS objęło również przedsiębiorców, którzy korzystają z Ulgi na start, czyli płacą tylko składkę zdrowotną.

Tarcza antykryzysowa a Ulga na start i mały ZUS — Tarcza antykryzysowa 2.00

 

Według słów mojego księgowego zarówno osoby korzystające z ulgi na start, jak i osoby, które płacą preferencyjne składki, tzw. mały ZUS, mogą skorzystać z ulg w ramach tarczy antykryzysowej. Niestety, na stronie ZUS-u możemy przeczytać, że:

Zwolnienie z ZUS a ulga na start tarcza antykryzysowa

Źródło:https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Wynika z tego, że przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na start, czyli płacą tylko składkę zdrowotną, nie będą zwolnieni z tego obowiązku.

Nie dotyczy to jednak osób, które płacą preferencyjne składki, czyli tzw. „mały ZUS”. Ci przedsiębiorcy nie będą musieli opłacać składek.

Własna działalność gospodarza a  inne źródło dochodu

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, a jednocześnie mają inne źródło ubezpieczenia, np. z umowy o pracę, nie są uprawnione do zwolnienia z obowiązku opłacani należności wobec ZUS w ramach tejże działalności (zakładki zdrowotnej).

 Zobacz również: Jak sprawdzić status wniosku o zwolnienie z ZUS lub świadczenie postojowe

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS przez PUE

Strona gov.pl i profil zaufany

Aby złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS, najpierw wejdź na stronę gov.pl/tarczaantykryzysowa. Następnie kliknij w zakładkę “przedsiębiorca”, a później “zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące”. A na końcu w “złóż wniosek”. Najłatwiej zrobić to dzięki profilowi zaufanemu (jeśli go jeszcze nie masz, możesz założyć takowy za pośrednictwem banku lub innego dostawcy).

Profil zaufany jak założyć online lista banków i dostawców

Działa to w ten sposób, że po zalogowaniu potwierdzasz swoją tożsamość. Tak samo jest w przypadku logowania. Jeśli masz już profil zaufany, możesz zalogować się, podając login i hasło albo właśnie za pośrednictwem dostawcy. Jeśli wybierasz swój bank, pierwszy krok to logowanie, a drugi wpisanie kodu, który otrzymasz SMS-em.

Profil zaufany mBank potwierdzenie hasłem

Wypełnienie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS — instrukcja

Jak możesz zobaczyć na poniższym screenie, na pierwszej stronie znajdują się podstawowe dane związane z Twoją tożsamością oraz dane firmy. Na szczęście, są  one uzupełnione automatycznie.

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS tarcza antykryzysowa wzór strona pierwsza

Drugą stronę wypełniasz samodzielnie. Jeśli ubiegasz się o zwolnienie wyłącznie za siebie, wypełniasz drugą pozycję. Musisz zaznaczyć, o które miesiące chodzi. Jeśli zależy Ci na zwolnieniu przez wszystkie miesiące, zaznacz: marzec, kwiecień i maj.  A następnie podaj przychód za marzec. Jeśli jednak ubiegasz się o zwolnienie z ZUS-u przez kwiecień i maj, podaj przychód z kwietnia. Innymi słowy, zawsze powinien być to przychód z pierwszego miesiąca, z którego chcesz być zwolniony. Na koniec, kliknij “sprawdź”, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS tarcza antykryzysowa wzór strona druga

Załącznik do wniosku elektronicznego RDZ

Na koniec musisz wypełnić i dołączyć załącznik do wniosku RDZ. Możesz go pobrać tutaj. A jak go wypełnić? Screen  z instrukcją poniżej. 

 RDZ załącznik wzór zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

Jak widzisz, jedyne, co musisz zrobić, to wpisać główny kod PKD swojej działalności, a następnie odpowiedzieć na pytania, m.in. czy korzystałeś już z pomocy w związku z koronawirusem. Plik możesz otworzyć i uzupełnić w Excelu. Na koniec zapisz go (najlepiej jako PDF) i dodaj jako załącznik. Gotowe!

załącznik RDZ jak dodać załącznik zwolnienie z ZUS

Teraz kliknij “wyślij”. To już wszystko. Uwaga! Dokumenty możesz również wydrukować i wrzucić do specjalnej skrzynki przed budynkiem ZUS-u. Tutaj możesz pobrać wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020  do wydruku i wypełnić go odręcznie.

Uwaga! Tutaj znajdziesz aktualny wniosek RDZ o zwolnienie z opłacania składek ZUS [aktualizacja maj 2020].

  Mam nadzieję, że choć trochę Ci pomogłam. Jeśli znasz kogoś, komu przyda się ta instrukcja, udostępnij ten  artykuł.

Zobacz również:Jak napisać ofertę na stronę firmową (i nie tylko)- 7 zasad skutecznego tekstu sprzedażowego

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Podziel się.